Обратно Заседание № 47 на ПК по обществен ред и сигурност от 22.05.2023 г.

Дневен ред на 47- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

22.05.2023 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. относно проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

Веселин Милев

Борис Петров

Лорита Радева

Иван Пешев – общински съветници

2

Писмо № СОА23-КЦ01-23314/08.05.2023 г. относно предложение за допълнение в Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Николина Николова - гражданин

3

Жалба № СОА23-ГР94-2419/05.05.2023 г. относно шум от вътрешни и външни източници от два търговски обекта

Долорес Ангелова - гражданин

4

Разни