Обратно Заседание № 43 на ПК по обществен ред и сигурност от 23.01.2023 г.

Дневен ред на 43- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

23.01.2023 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА23-ВК66-778/19.01.2023 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2023 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2022 г.

Георги Георгиев – председател на СОС

2

Писмо № СОА22-ВК66-15514/19.12.2022 г. относно провеждане на продължителни във времето събития на територията на Столична община

Л. Христова – обществен посредник

3

Предложения и отговори във връзка с изграждането на видеонаблюдение в обществени пространства

М. Петров – общински съветник

4

Отговор № СОА22-НЦ62-977/2/14.12.2022 г. във връзка с изграждане на видеонаблюдение в 94 СУ „Димитър Страшимиров“

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

5

Разни