Заглавие
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 21.07.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 19.07.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 05.07.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 21.06.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 07.06.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 25.05.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 10.05.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 19.04.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 19.04.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 05.04.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 29.03.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 23.03.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 15.03.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 22.02.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 08.02.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 26.01.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 12.01.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 11.01.2022 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 14.12.2021 г.
Заседание на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти от 23.11.2021 г.