Обратно Заседание № 88 на ПК по здравеопазване и социална политика от 15.06.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.06.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК08-12786/1/29.09.2022 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова парична помощ

Г. Илиев – кмет на р-н „Слатина“

2

Писмо № СОА22-МЦ29-266/03.06.2022 г. относно искане за изграждане на покривна фотоволтаична централа в сградата на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Д-р А. Попова - управител

3

Писмо № СОА22-МЦ29-276/08.06.2022 г. относно подмяната на две резервни части (Блок за мултиплексиране/демултиплксиране на високочестотните канали и Блок управление на периферните системи на апарата) във връзка с повреда в магнитно-резонансната апаратура MAGNETOM ESSENZA в „Отделение по образна диагностика“ УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

4

Писмо № СОА22-МЦ29-273/08.06.2022 г. относно рарешение за прдпримане на действия за осъвременяване на системата за съхранение и обработка на образите в „Отделение по образна диагностика“ УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

5

Писмо № СОА22-МЦ29-258/30.05.2022 г. относно закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАл „Княгиня Клементина“ – София ЕАД със собствени средства

Д-р Б. Петров – изпълнителен директор

6

Покана № СОА22-МЦ29-268/06.06.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 27.06.2022 г., 10.00 ч.

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

7

Доклад № СОА22-ВК66-4990/18.05.2022 г. относно предложение за сключване на медицинска застраховка на служителите на СО и районните администрации.

Д-р Антон Койчев,дм – председател на РГ

 

8

Разни.