Обратно Заседание № 61 на ПК по здравеопазване и социална политика от 28.07.2021 г.

 Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

28.07.2021 г., /сряда/ 10.00 часа което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес – bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА21-МЦ29-272/21.07.2021 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да предостави апаратура за безвъзмездно ползване по предназначение за нуждите и дейността на други лечебни заведения

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

2

Писмо № СОА21-ДИ04-2229/28.06.2021 г. относно сигнал от д-р Иван Маринчев относно проблеми в управлението на „ДКЦ ХХІХ-София“ ЕООД

Становище № СОА21-ДИ04-2229/2/20.07.2021 г.

Д-р Д. Петров – зам.-министър на здравеопазването

 

 

Д-р Р. Спасова - управител

3

Заявление № СОА21-МЦ29-280/23.07.2021 г. относно съгласие за изпълнение на първа част от бизнес-плана за 2021 г. по кибер-сигурност на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД на стойност до 30 000 лева с ДДС със собствени средства

Д-р Л. Иванова - управител

4

Писмо № СОА21-МЦ29-208/09.06.2021 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване на апарат за двуканална електротерапия и модул за вакуум терапия

Д-р Цв. Зафирова – управител на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД

5

Писмо № СОА21-МЦ29-278/22.07.2021 г. Относно съдействие за дофинансиране дейността на СБПЛРДЦП «Св. София» ЕООД

Доц. д-р Ив. Чавдаров - управител

6

Писмо № СФИ21-ВК66-278/08.07.2021 г. относно задължения на «ДКЦ ІІІ-София» ЕООД към р-н Оборище за ползване на сградата

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Разни