Обратно Заседание № 41 на ПК по здравеопазване и социална политика от 13.01.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

13.01.2021 г., 09.00 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10541/1/21.12.2020 г. относно разглеждане от СОС на доклад за разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на  COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Писмо № СОА20-НЦ62-213/2/15.12.2020 г. относно реализиране на проект „Равни шансове за малките хора в България“

Инж. Св. Чернев -.президент на НО „Малки български хора“

3

Разни