Обратно Заседание № 34 на ПК по здравеопазване и социална политика от 12.11.2020 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

12.11.2020 г., 8.45 ч., онлайн

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад  № СОА20-ВК66-9520/11.11.2020 г. относно промени в Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община и Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Д-р Т. Чобанов – зам.-кмет на СО

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО