Обратно Заседание № 19 на ПК по здравеопазване и социална политика от 28.05.2020 г.

Дневен ред на извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

28.05.2020 г., 09.00 ч.

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА20-ВК08-2486/5/03.04.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Тишина“ върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Стрелбище“

Д. Божилов – кмет на р-н „Триадица“