Обратно Заседание № 10 на ПК по здравеопазване и социална политика от 05.02.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

05.02.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Разни