Обратно Заседание № 92 на ПК по здравеопазване и социална политика от 13.07.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

13.07.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-4980/30.03.2022 г. и становище СОА22-ВК08-4980/13.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.

Допълнение № СОА22-ВК08-4980/2/08.07.2022 г. относно състоянието на сградата

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

2

Доклад № СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

ПГ Патриоти за София

3

Доклад № СОА22-ВК66-1198/2/11.05.2022 г. относно изменение и допълнение на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

М. Петров

Вл.Митов – общински съветници

4

Писмо-намерение № СОА22-МЦ29-322/07.07.2022 г. относно разрешение за закупуване на биохимичен анализатор със собствени средства

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

5

Покана № СОА22-МЦ29-318/07.07.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 26.07.2022 г., 10.00 ч.

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София

6

Разни.

 

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА22-МЦ29-329/11.07.2022 г. относно сключване на договор между МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД и Нов български университет

Д-р Б. Петров – изп. директор

2.

Покана № СОА22-МЦ29-326/08.07.2022 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 19.07.2022 г., 13.00 ч.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

 

Видеоизлъчване

Протокол