Обратно Заседание № 91 на ПК по здравеопазване и социална политика от 07.07.2022 г.

Дневен ред на извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

07.07.2022 г., 09.45 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

7

Доклад № СОА22-ВК66-7181/30.06.2022 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 08.07.2022 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

д-р Антон Койчев, д.м.

 

Видеоизлъчване 

Протокол