Обратно Заседание № 114 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 19.05.2023 г.

Дневен ред на 114- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

19.05.2023 г., 13,00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ВК66-4220/26.04.2023 г. относно приемане на разработени планове за реформиране на Дом за стари хора с адрес: София, ж.к. „Зона Б-5“, ул. „Партений Нишавски“ бл. 4, Дом за стари хора „Надежда“, с адрес: София, ж.к. „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175, Дом за стари хора кв. Горна баня с адрес: София, кв. „Горна баня“, ул. „Обзор“ № 29 и Дом за стари хора „Дълголетие“, с адрес: София, ж.к. „Дървеница“, ул. „Пловдивско поле“ № 8, финансирани от държавния бюджет на територията на Столична община

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА23-МЦ29-183/3/04.05.2023 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Кремиковци“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

3

Писмо № СОА23-МЦ29-263/15.05.2023 г. относно отдаване под наем на недвижими имоти за срок от десет години, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център ХVІІ-София“ ЕООД

Д-р К. Петров - управител

4

Покана № СОА23-МЦ29-255/10.05.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 29.05., 11.00 ч.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

5

Покана № СОА23-МЦ29-262/15.05.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсни комисии – 23.05., 12.30 ч. и 13.00 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“ ЕАД

6

Отчети №№ СФИ23-ТД26-118/121/05.05.23 г., СОА23-МЦ29-233/28.04.23 г., СОА23-МЦ29-232/28.04.23 г., СОА23-МЦ29-227/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-225/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-220/27.04.23 г., СОА22-МЦ29-238/6/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-212/2/26.04.23 г.,

Управители и директори на ОЛЗ

7

Отчети №№ СФИ23-ТД26-118/123/12.05.23 г., СОА23-МЦ29-247/03.05.23 г., СОА21-ГР94-2435/10/03.05.2023 г., СФИ23-ТД26-118/116/02.05.2023 г., СОА20-МЦ29-513/10/ 28.04.2023 г., СОА20-МЦ29-510/9/ 28.04.2023 г., СОА23-МЦ29-230/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-229/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-223/27.04.23 г., СОА23-МЦ29-221/27.04.23 г., СОА17-ГР94-4953/40/27.04.23 г., СОА19-МЦ29-205/ 12/05.05.23 г.

Контрольори на ОЛЗ

8

Разни.

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА23-МЦ29-269/17.05.2023 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение, находящо се на сутерен в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

2

Писмо № СОА23-МЦ29-268/17.05.2023 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обект, състоящ се от помещения, находящи се на на 3-ти етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

3

Писмо № СОА23-МЦ29-267/17.05.2023 г. относно разрешение за закупувани на нова техника – ехограф, със собствени средства, на стойност над 10 000 /дсет хиляди/ лева

Д-р В. Заяков - управител

4

Покана № СОА17-МЦ29-126/68/17.05.2023 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 22.05., 10.30 ч.

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

5

Писмо № СОА23-НЦ62-375/17.05.2023 г. относно удължаване на договор за провеждане на тренировъчни занимания по Адаптиран бадминтон за деца и младежи със синдром на Даун и други интелектуални затруднения

Гергин Ангелов – председател на сдружение „Бадминтон клуб Ракет Спийд“