Обратно Заседание № 108 на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на 16.03.2023 г.

Дневен ред на 108- то заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

16.03.2023 г., 09,30 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА23-ДИ04-4530/5/10.03.2023 г. относно предстоящо кандидатстване с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-11.010 – “Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Разни.