Обратно Извънредно заседание № 88 на ПК по финанси и бюджет от 07.04.2022 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 07.04.2022 г., четвъртък,

от  9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, в сградата на СО- ул. „Московска“ 33 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

      1.

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-156/1/05.04.2022 г. относно даване на съгласие за изпълнение на парични задължения на „Медицински център  XVI - София“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Веселин Милев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО