Обратно Заседание № 85 на ПК по финанси и бюджет от 29.03.2022 г.

 

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 29.03.2022 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе в зала 1 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 г.

- Предложения за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2022 г.:

- Предложения вх. № СОА22-ВК66-2645/18.03.22 г. от Борис Бонев – общински съветник, за включване в бюджета на Столичната община за 2022 г.;

-  писмо вх. № СОА22-КЦ01-10068/07.03.22 г. от М. Спасов, относно предложения по проекта за бюджет на СО за 2022 г.

- Предложение вх. № СОА22-ВК66-2394/1/18.03.22 г. от Бойко Димитров – общински съветник за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2022 г.;

 

- Предложение вх. № СОА22-ВК66-2394/2/21.03.22 г. от Политическа група – „Патриоти за София“ за изменение и допълнение на проекта за сборен бюджет на Столична община, внесен с доклад СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г.;

- Предложения вх. № СОА22-ВК66-2805/22.03.22 г. от Екатерина Йорданова – общински съветник, за включване в бюджета на Столична община за 2022 г.;

- Предложения вх. № СОА22-ВК66-2394/3/25.03.22 г. от Лорита Радева – общински съветник, относно промяна в проекта за бюджет на Столична община за 2022 г., доклад СОА22-ВК66-2394/11.03.22 г. с вносител Кмета на Столична община за финансиране на дейности по опазване на околната среда;

- Предложение вх. № СОА22-ВК66-2951/25.03.22 г. от Румен Русев – общински съветник, независим, за включване в бюджета на Столичната община за 2022 г.;

- Предложения вх. № СОА22-КЦ01-1128/08.01.22 г. от Любомир Секулов относно проекто-бюджета на Столична община за 2022 г.;

- Предложения вх. № СОА22-КЦ01-1433/09.01.22 г. от Сдружение „За Княжево“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

/водеща комисия/

  1.  

Доклад вх. № СОА22-ВК66-2394/5/25.03.22 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2022 г.

Общински съветници от „БСП за България“ в СОС