Обратно Заседание №34 на ПК по финанси и бюджет от 14.10.2020 г. (съвместно с ПК по местно самоуправление и нормативна уредба)

 


Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет, съвместно с ПК по местно самоуправление и нормативна уредба на 14.10.2020 г. (сряда), от 16,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС
 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО,

нов проект за решение с вх. № СОА20-ВК66-4967/4/17.09.2020 г.

 

Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Иво Божков – общински съветници, В. Чаушев – външен експерт към ПК по транспорт и пътна безопасност