Обратно Извънредно заседание №21 на ПК по финанси и бюджет от 04.06.2020 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

финанси и бюджет на 04.06.2020 г., четвъртък,

от 11,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

    1

2

3

  1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4179/29.05.2020 г. относно предложение за  изменение на документи, утвърдени с решение №474/20.07.2017 г. и решение №283/17.05.2018 г. на Столичен общински съвет

Николай Стойнев, Лорита Радева и Прошко Прошков – общ. съветници и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО