Обратно Извънредно заседание № 103 на ПК по финанси и бюджет от 16.09.2022 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 16.09.2022 г., петък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 2 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

      1.

Доклад вх. № СОА22-ВК66-9826/26.08.22 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12. 2021 г.;

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

  Протокол № 103 от извънредно заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 16.09.2022 г.

  Видеозапис на извънредно заседание № 103 от 16.09.2022 г.