Обратно Извънредно заседание №9 на ПК по финанси и бюджет от 27.01.2020 г. (съвместно с ПК по икономика и собственост и ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране)


Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет,

съвместно с ПК по икономика и собственост и ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 27.01.2020 г., понеделник, от 13,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020 г. относно писмо с вх. № СОА20-ДИ04-212/23.01.2020 г. на министрите на икономиката, регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Перник чрез водоснабдителната система на Столична община

Прошко Прошков и Георги Георгиев – общински съветници

 

  • Протокол № 9 от заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 27.01.2020 г.