Обратно Извънредно заседание № 50 на ПК по финанси и бюджет от 24.02.2021 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 24.02.2021 г., сряда,

от 17,00 ч., което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1398/10.02.21 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021 год.;

 

  • вх. № СОА20-ВК66-8659/19.10.20 г. от К.Контрера –председател на ПК по ТПБ и Борислав Иванов – председател на ПК по ОРС, относно  предложения при изготвянето на проект за бюджет на Столична община за 2021 г. по отношение на сигурността и пътната безопасност
  • Предложения вх. № СОА21-ВК66-937/30.01.21 г. от Борис Бонев – общински съветник, относно изменение на проект за бюджета на Столичната община за 2021 г.

- Предложение вх. № СОА21-ВК66-1398/8/19.02.21 г. от политическа група на „Демократична България – Обединение“ за изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

 

  • Писмо вх. № СОА21-КЦ01-2910/17.01.21 г. от Любомир Секулов, относно предложения за бюджет 2021 година;

 

-Предложения вх. № СОА21-КЦ01-5519/01.02.21 г. от Сдружение в обществена полза „За Княжево“, относно проекто-бюджет на СОС за 2021 г.

- Отворено писмо вх. № СОА21-ВК08-2690/19.02.21 г. от Н. Александров – кмет на район Оборище, относно необходими средства за техническа инфраструктура, общински сграден фонд и зелена система за район Оборище

- Предложение вх. № СОА21-ВК66-1398/12/23.02.21 г. от политическа група „Патриоти за София“ в СОС, относно изменение и допълнение в проекта за решение на сборен бюджет на СО за 2021 г.

- Предложение вх. № СОА21-ГР94-956/23.02.21 г. от „Философия за София“ – гражданска инициатива, относно изменение на проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

- Предложение вх. № СОА21-ВК66-1398/17/24.02.21 г. от Георги Георгиев, Борислав Иванов, Стефан Марков, Радослав Абрашев – общински съветници, относно изменение на проектобюджета на Столична община за 2021 г., внесен в СОС с доклад № СОА21-ВК66-1398/10.02.21 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 

/водеща комисия/

  1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК66-1758/19.02.21 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2021 година

Общински съветници от групата на „БСП за България“

/водеща комисия/