Обратно Извънредно заседание № 109 на ПК по финанси и бюджет от 10.11.2022 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 10.11.2022 г., четвъртък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

     1

2

3

 т. 1

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-11671/01.08.2022 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижими имоти, намиращи се в УПИ XXVI „За център за развитие на демокрацията, озеленяване и спорт“ и УПИ II „За мемориален комплекс, озеленяване и спорт“, кв. 26, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, утвърждаване на актуализиран устав и предоставяне управлението на имотите на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина” – СО, придружен със становище вх. № СФИ22-ТД26-548/3/02.11.22 г. 

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

          Протокол № 109 от извънредно заседание на ПК по финанси и бюджет, проведено на 10.11. 2022 г.