Обратно Извънредно заседание № 107 на ПК по финанси и бюджет от 27.10.2022 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 27.10.2022 г., четвъртък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

    1

2

3

 т. 1

Доклад вх. № СОА22-ВК66-12418/20.10.22 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2022 г.

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО