Обратно Извънредно заседание № 126 на ПК по финанси и бюджет от 25.05.2023 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  25.05.2023 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33 съвместно с ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1849/2/16.05.2023 г. относно разчети за финансиране на капиталови разходи за срока до приемане на  бюджета на Столична община за 2023 г. съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите и завишение на ангажиментите за разходи

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-5020/23.05.23 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят – Банкя“ АД и даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на  акционерите във „Воден свят – Банкя“ за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.06.2023 г. извънредно Общо събрание на акционерите

Николай Стойнев – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2297/8/23.05.2023 г. относно кандидатстване с две проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 -  „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.

Ангел Джоргов – зам. кмет на СО

Протокол № 126 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 25.05.23 г.
Видеозапис от заседание № 126 от 25.05.23 г.