Обратно Извънредно заседание № 121 на ПК по финанси и бюджет от 16.03.2023 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  16.03.2023 г., четвъртък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх. № СОА23-ВК08-3911/2/14.03.23 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 и чл. 199 от Закона за устройство на територията, за изменение на план за регулация за УПИ XVIII-3754, 179 „за производство, складове, офис, трафопост и озеленяване“, УПИ „за озеленяване“ и улица от о.т. без номер през о.т. 35е до о.т. 35и, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци – изток“, район „Сердика“ за създаване на Урегулирани поземлени имоти XVIII-3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 191 -„За производство, складове, офис, трафопост и озеленяване“, изменение на уличната регулация за създаване на нова улица от о.т. 35к да 35л, продължаване на улица от о.т. 40г до о.т. 35л, създаване на нова задънена улица от о.т. 35л до о.т. 35н.

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

Протокол № 121 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 16.03.2023 г.

Видеозапис на заседание № 121 на ПК по финанси и бюджет от 16.03.2023 г.