Обратно Извънредно заседание № 120 на ПК по финанси и бюджет от 09.03.2023 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  09.03.2023 г., четвъртък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад вх.№ СОА23-ТД26-1106/2/07.03.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-96/3/07.03.2023 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Видеозапис от заседание № 120 на ПК по финанси и бюджет от 09.03.2023 г.
 
Протокол № 120 от заседание на Пк по финанси и бюджет от 09.03.2023 г.