Обратно Извънредно заседание № 114 на ПК по финанси и бюджет от 12.01.2023 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на  12.01.2023 г., четвъртък,

от 9,45 ч. , което ще се проведе в зала 1, ет. 2, ул. „Московска“ 33  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 Наименование

Вносител

      1

2

3

Доклад № СОА22-МЦ29-603/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев,дм, д-р Веселин Милев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад № СОА22-МЦ29-607/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев,дм, д-р Веселин Милев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16751/14.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от терен в имот - частна общинска собственост на територията на СО - район „Слатина“, придружен със становище вх. № СОА22-ВК08-16751/1/10.01.23 г.

Георги Илиев – кмет на район Слатина

 

Видеозапис от заседание № 114 от 12.01.23 г.

Протокол № 114 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 12.01.23 г.