Обратно Извънредно заседание № 117 на ПК по финанси и бюджет от 09.02.2023 г.

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 09.02.2023 г., четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе в зала 1 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

   т. 1

Доклад вх. № СОА23-ВК66-1529/07.02.23 г. относно предложение за приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Столична община за периода 2023 – 2027 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО, Георги Георгиев – председател на СОС, Яна Тодоранова и Милка Христова – общински съветници

  

 Видеозапис на заседание № 117 на ПК по финанси и бюджет от 09.02. 2023 г.

 Протокол № 117 от заседание на ПК по финанси и бюджет от 09.02.2023 г.