Заглавие
Заседание № 73 на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 20.07.22 г.
Заседание № 72 на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 13.07.22 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 06.07.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 22.06.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 08.06.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 22.05.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 11.05.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 04.05.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 20.04.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 06.04.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 30.03.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 23.03.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 16.03.2022 г. .
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 09.03.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 23.02.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 09.02.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 26.01.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 12.01.2022 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 15.12.2021 г.
Заседание на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация от 08.12.2021 г.