Обратно Заседание № 53 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.11.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 23.11.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4073/5/15.11.22 г. относно приемане на програми за изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022-2030 г. „София спортува“ и план за действие, съгласно Решение № 309 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет, на основание Доклад рег. № СОА22-ВК66-4073/21.04.2022 г.

Татяна Георгиева - Председател на ПК за ДМС и

Мирослав Боршош – зам.кмет на СО, Анатоли Илиев, Диян Стаматов, Анна Стойкова,  Иван Пешев, Владимир Митов – общ.съветници

2.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16408/08.11.2022 г. относно дарение на 8 броя жилищни имоти, находящи се в гр. София, район „Илинден“

Иван Божилов – кмет на р-н Илинден, Димитър Димов- кмет на р-н Надежда, Татяна Георгиева,  Иван Таков и

Владимир Митов – общ.съветници

3.

Писмо вх.№СОА22-ТД26-12736 относно Решение №556 по Протокол №60/21.07.22 г./ за сведение/

 

4.

Разни

 

       

      Протокол №53 на ПК за ДМС от 23.11.22 г.

      Видеозапис от заседанието