Обратно Заседание № 43 на ПК за децата, младежта и спорта от 30.03.2022 година

Дневен ред на заседанието 

за 30.03.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , което ще се проведе  присъствено в зала 1, ет.2 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата  на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Постъпили предложения за промени в бюджета на Столична община за 2022 година:

   1. Доклад вх. №СОА22-ВК66-2394/5/25.03.2022 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2022 година от общински съветници от „БСП за България“;

    2. Предложения вх. №СОА22-ВК66-2805/22.03.2022 г. от Екатерина Йорданова – общински съветник, за включване в бюджета на Столична община за 2022 г.;

   3. Предложения вх. №СОА22-ВК66-2394/3/25.03.2022 г. от Лорита Радева – общински съветник, относно промяна в проекта за бюджет на Столична община за 2022 г.

 

2.

Разни