Обратно Заседание № 34 на ПК за децата, младежта и спорта от 27.10.2021 година

Дневен ред на заседанието 

За 27.10.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-9481/11.10.21 г. относно проучване на възможностите за реализиране на пешеходно и велосипедно трасе от центъра на гр. София до началото на Природен парк "Витоша"

Георги Георгиев – Председател на СОС, Симеон Колев, Татяна Георгиева и Анатоли Илиев – общински съветници

2.

Разни