Обратно Заседание № 17 на ПК за децата, младежта и спорта от 25.11.2020 година

Дневен ред на заседанието

За 25.11.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-8989/28.10.20 относно създаване на Програма София -град на младите и активните за финансиране на младежки проекти и инициативи в изпълнение на Решение № 787 от 08.12.2016 г. на СОС

Татяна Георгиева – Председател на ПК за Децата, младежта и спорта,

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Писмо с вх.№СОА19-НЦ62-1235/2/20.10.20 г. относно определяна не нов състав на Координационните съвети на ЦПЛР ЦИКО "София и ЦПЛР СШ "София"

 

3.

Приемане на актуализирани вътрешни правила на комисията за връзки с гражданското общество на основание Решение  № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за  изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

 

4.

Разни