Обратно Заседание № 10 на ПК за децата, младежта и спорта от 24.06.2020 година

Дневен ред на заседанието

За 24.06.2020 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

 

вносител

1

2

 

3

1.

Доклад с вх.№СОА20-ВК66-2075/05.03.20 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет

 

Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Карлос Контрера, Борислав Иванов и Борис Бонев– общински съветници

2.

Доклад вх.№СОА17-ВК66-1195/6/04.06.20 г. относно приемане на дългосрочна част на Визия за развитие на София и крайградските райони

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-4835/18.06.20 г. относно проект на годишен план за изпълнение на Стратегия за младите хора на СО за 2020 г.

 

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Разни