Обратно Заседание № 29 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.06.2021 година

Дневен ред на заседанието 

За 23.06.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4915/27.05.2021 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма ремонт на спортна инфраструктура за 2021 г.

Мирослав Боршош – Зам.-Кмет на СО

2.

Разни