Обратно Заседание № 44 на ПК за децата, младежта и спорта от 20.04.2022 година

Дневен ред на заседанието

 за 20.04.2022 г. /сряда/,  от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-3493/07.04.22 относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2022 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-3494/07.04.22 относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2022 г. по Програма за развитие на детско - юношеския спорт

 

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – зам-председател на ПК за ДМС  и

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-3605/11.04.22 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2022 г.

 

Мирослав Боршош – заместник – кмет на СО

4.

Разни