Обратно Заседание № 24 на ПК за децата, младежта и спорта от 17.03.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 17.03.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Докладна записка вх.№СОА21-ВК66-1398/2609.03.21 Г. относно разпределение на средствата по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в направления за 2021 година

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-288/8/09.03.21 г. относно покана за включване на общински съветници от Постоянна комисия за децата младежта и спорта, в общинска комисия за оценка на ефективността на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия 2021 г.

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Писмо вх.№СОА21-ВК08-3203/2/08.03.21 г. относно обявяване на процедура за кандидатстване, съгласно Решение № 523/26.07.2018г. на Столичен общински съвет - Стипендии за високи постижения в областта на спорта, за ученици от столични училища, от 1 до 12 клас

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Писмо вх.№СОА21-НЦ62-157/2/12.03.21 г. относно писмо от Обединен спортен клуб "Левски-София" за спортни обекти и съоръжения, находящи се на територията на Спортен комплекс „Левски-Герена“ в кв.Сухата река

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

5.

Писмо СОА21-НЦ62-93/09.02.21 г. и Писмо вх.№СОА21-КЦ01-8647/17.02.21 г. относно предложение за подобряване извънкласните дейности в общинските училище на територията на Столична община (Наредбата), приети с Решение №136 по Протокол №30 от 06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г., на СОС.

 

6.

Писмо вх.№СОА21-ВК08-641/30/19.02.21 г. онтосно изпълнение на Решение 550 от 12.11.2020 г. на СОС процедура за управление и разпореждане на спортни обекти общинска собственост

 

7.

Писмо вх.№СОА?!-ВК08-641/37/12.03.21 г. относно изпълнение на Решение № 550 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет – процедура за управление и разпореждане със спортни обекти, общинска собственост  

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

8.

Разни