Обратно Заседание № 22 на ПК за децата, младежта и спорта от 17.02.2021 година

Дневен ред на заседанието 

За 17.02.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1398/10.02.21 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021 г.

Йорданка Фандъкова

Кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1154/04.02.2021 г. относно приемане на мерки за безопасност на движението на децата на територията на Столична община за 2021

Карлос Контрера – Председател на ПК  „Транспорт и пътна безопасност“, Борислав Иванов – Председател на ПК  „Обществен ред и сигурност“, Ваня Тагарева – член на ПК „Транспорт и пътна безопасност“ и   ПК „Обществен ред и сигурност“

3.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-288/2/08.02.21 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

доц. д-р Тодор Чобанов  –

зам.-кмет на СО, координатор на Програма за развитие на ФВС

4.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-1106/1/09.02.21 относно определяне на общински съветници за участие в експертна комисия за административна допустимост и оценка на проектни предложения по Програма за развитие на детско - юношеския спорт на Столична община за 2021 г.

доц. д-р Тодор Чобанов  –

зам.-кмет на СО,

5.

Писмо вх.№СОА21-ВК66-1376/10.02.21 г относно възможност за включване на Консултативен съвет по политиките за младежта в разработване и обсъждане на проекти за нормативни актове и Програми на Столична община

доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет на СО,

6.

Разни