Обратно Заседание № 36 на ПК за децата, младежта и спорта от 15.12.2021 година

Дневен ред на заседанието 

за 15.12.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч.,  което ще се проведе в Зала 1, ул. „Московска“ 33  и  онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-11371/01.12.21 г. относно промяна на срока за изпълнение и отчитане на дейности на одобрени за финансиране проекти с решение №183 по Протокол №31 от 08.04.2021г. на СОС по Програма "София-град на младите и активните"

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-11563/07.12.21 относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация "София- Европейска столица на спорта" за 2021г., основни насоки, бюджет и програма за дейността на фондацията за 2022г.

Георги Георгиев – Председател на СОС ,

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО, 

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Николай Стойнев,  Карлос Контрера, Николай Велчев и  Петко Димитров – общински съветници

3.

Разни