Обратно Заседание № 51 на ПК за децата, младежта и спорта от 14.09.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 14.09.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-9826/26.08.2022 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2021 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11371/4/13.07.2022 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021/2022 г. по Програма „София – град на младите и активните“ в изпълнение на Решение № 183 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. и Решение № 836 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на СОС.

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-8083/5/08.09.22 г. относно допълнение на Приложение № 1 на Решение № 308 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет, доп. С Решение № 663 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет, със спортни обекти, собственост на „Спортна София - 2000“ ЕАД, с цел насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения на територията на Столична община.

 Георги Георгиев

 Татяна Георгиева

 Анатоли Илиев

 Ботьо Ботев

 Владимир Митов

 Грети Стефанова

4.

Доклад вх.№СОА22-ВК66-10251/08.09.22 относно осигуряване на средства за реализиране на дейности в областта на спорта от фондация „София – европейска столица на спорта“ за младежи със синдром на Даун.

Татяна Георгиева

 Грети Стефанова

5.

Писмо вх.№СОА22-КЦ51-69813/31.08.22 относно предложение за включване ремонт на спортна площадка по Програма за ремонт на спортни обекти, позиция Аварийни ремонти, въз основа на постъпило искане от кмет на район „Овча купел“

 

 

6.

Писмо вх.№СОА22-НЦ62-160/291/03.08.22 относно график за мониторинг на спортни клубове по Програма за развитие на детско – юношеския спорт - 2022 г.

 

7.

Разни

 

     Протокол №51 от заседание на ПК за ДМС от 14.09.22 г.

     Видеозапис от заседанието