Обратно Заседание № 7 на ПК за децата, младежта и спорта от 14.04.2020 година

Дневен ред на извънредното заседание

за 14.04.20 г. - вторник от 12.00 ч., 

което ще се проведе чрез CISCO Webex Meeting - връзка и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-2888/08.04.2020 г. относно Промени в срокове, процедури, изпълнения и финансиране на проектни предложения за 2020г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско - юношеския спорт

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС