Обратно Заседание № 19 на ПК за децата, младежта и спорта от 13.01.2021 година

Дневен ред на заседанието 

За 13.01.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-100/06.01.21 относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско -юношеския спорт за 2020 г, в изпълнение на Решение № 105 по Протокол № 10 от 12.03.2020г., Решение № 133 по Протокол 11 от 16.04.2020г., Решение № 236 по Протокол № 15 от 11.06.2020 на СОС

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет, координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх. № СОА21-ВК66-98/06.01.21 относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021г по Програма "София - град на младите и активните"

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-11216/23.12.20 г. относно Годишен отчет на дейности, кампании и инициативи, организирани от д-я СМД

доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-11218/23.12.20 г. относно покана за включване в общинска комисия за оценка на проектни предложения по "София-град на младите и активните"

доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

5.

Разни