Обратно Заседание № 9 на ПК за децата, младежта и спорта от 10.06.2020 година

Дневен ред на заседанието

за 10.06.20 г. /сряда/ от 13.00 ч.  онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“

и ще се  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-3392/2/27.05.2020 г. относно Решение №65/20.02.2020 г. за обявяване на сесия за програмно финансиране и Решение №133/16.04.2020 г. за промяна в изискванията  към кандидатстващите организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта./ВФС/

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО и Координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-1687/2//04.06.2020 г. относно Решение №105, по Протокол №10 /12.03.20 г и Решение №133, по Протокол №11/16.04.20 г. на СОС във връзка с обявена сесия и промени в обявена сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС и Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-4108/1/28.05.20 г. относно съгласуване увеличение на бюджета на планираните разходи за Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май- Ден на българския спорт

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Разни