Обратно Заседание № 23 на ПК за децата, младежта и спорта от 10.03.2021 година

Дневен ред на извънредното заседание

за 10.03.21 г. /сряда/ от 13.00 ч. , онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-8019/16/08.09.21 относно заповед за назначаване на комисия за провеждане на публично оповестен конкурс №2-СО-2021 г.

 

2.

Разни