Обратно Заседание № 40 на ПК за децата, младежта и спорта от 09.03.2022 година

Дневен ред на заседанието

За 09.03.2022 г. /сряда/  от 13.00 ч. което ще се проведе присъствено в зала 1, ет.2 и онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" 

и  ще се излъчва във Facebook страницата  на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК08-641/86/07.02.22 г. относно изпълнение на Решение 341/24.06.2021 г. на СОС - отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2021 година

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА21-ВК08-5667/3/ 08.02.22 г. относно предложение за приемане на дарение от юридическо лице   под формата на труд и услуги, изразяващо се извършване на ремонтни дейности на съществуваща спортна площадка на открито, находяща се в поземлен имот с индентификатор 68134.1505.1834, район Искър, гр. София

Ивайло Цеков – кмет на р-н Искър

3.

Разни