Обратно Заседание № 25 на ПК за децата, младежта и спорта от 07.04.2021 година

Дневен ред на заседанието

За 07.04.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад  вх.№СОА21-ВК66-2489/12.03.21 г. относно Утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2021 г.

 

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Доклад  вх.№СОА21-ВК66-98/3/29.03.21 г. относно одобряване на проекти за финансиране по Програма „София – град на младите и активните“, съгласно Решение № 20 по Протокол № 26 от 14.01.2021

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-4835/3/30.03.21 г. относно отчет за изпълнение на Стратегия за младите хора на СО за 2020г. и План за 2021г.

Доц.д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

4.

Писмо вх.№СОА20-ДИ11-5061/31/26.03.21 г. относно контрол и поддържане на площадките за игра.

Кмет р-н Връбница

5.

Разни