Обратно Заседание № 64 на ПК за Децата, младежта и спорта от 12.07.2023 г.

Дневен ред на заседанието

За 12.07.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4017/22/04.07.2023 г. относно Финансиране на проекти по Програма „София-град на младите и активните“, в изпълнение на Решение № 290 по протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева, председател на ПК за ДМС и Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община

2.

Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9060/23.06.23г. относно     Предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Житен, Район „Нови Искър“ с идентификатори 29430.4705.84 и 29430.4705.6           

Татяна Георгиева, председател на ПК за ДМС и Даниела Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

3.

Писмо вх.№СОА23-ВК66-2361/14/04.07.23 г. относно график за мониторинг на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спротни клубове и организцации по Програми Спорт в района», «Спорт за деца и ученици», «Спорт за всички» сесия 2023

Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община

4.

Писма с вх.№СОА23-ГР94-3103/12.06.23 г., вх.№СОА23-ГР94-3103/1/14.06.23 г. и вх.№СОА23-ГР94-3103/2/26.06.23 г.

5.

Писмо вх.№СОА23-НЦ62-412/1/12.06.23 г.

6.

Писмо-искане вх.№СОА23-НЦ62-447/13/28.06.23 

7.

Разни

 

       Протокол №64 от заседание на ПК за ДМС проведено на 12.07.23 г.

       Видеоизлъчване на заседанието.