Обратно Заседание № 63 на ПК за децата, младежта и спорта от 28.06.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 28.06.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3079/16/21.06.2023 г. относно Финансиране на проекти по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г. към Програма „Спорт за високи постижения“, в изпълнение на Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет

 Татяна Георгиева, председател на ПК за ДМС,

Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община

Анатоли Илиев, заместник-председател на ПК за ДМС

2.

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4929/7/13.06.23 г. относно          кандидатстване за финансиране с проектно предложение по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища към Министерство на образованието и науката (МОН).

Мирослав Боршош - заместник-кмет на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“,

Ангел Джоргов - заместник-кмет на направление „Обществено строителство“

и Ирина Савина - заместник-кмет на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

3.

Разни

 

      Протокол №63 от заседанието на ПК за ДМС от 28.06.23 г.

      Видеозапис на заседанието.