Обратно Заседание № 58 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.03.2023 година

Дневен ред на заседанието

За 08.03.2023 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-2361/01.03.23 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма „Спорт в района“, Програма „Спорт за деца и ученици“, Програма „Спорт за всички“ на Столична община в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022г. на Столичен общински съвет

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – заместник-председател на ПК за ДМС  и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА23-ВК66-2362/01.03.23 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура

Татяна Георгиева – председател на ПК за ДМС, Анатоли Илиев – заместник-председател на ПК за ДМС  и Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА22-НЦ62-980/01.03.23 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на спортна зала „Триадица“ с идентификатор 68134.1005.169.1

Татяна Георгиева и Анатоли Илиев – общински съветници

4.

Разни

 

      Протокол №58 от заседанието на ПК за ДМС от 08.03.2023 г.

      Видеоизлъчване на заседанието