Заглавие
Заседание № 50 на ПК за децата, младежта и спорта от 20.07.2022 година
Заседание № 49 на ПК за децата, младежта и спорта от 06.07.2022 година
Заседание № 48 на ПК за децата, младежта и спорта от 22.06.2022 година
Заседание № 47 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.06.2022 година
Заседание № 46 на ПК за децата, младежта и спорта от 25.05.2022 година
Заседание № 45 на ПК за децата, младежта и спорта от 11.05.2022 година
Заседание № 44 на ПК за децата, младежта и спорта от 20.04.2022 година
Заседание № 43 на ПК за децата, младежта и спорта от 30.03.2022 година
Заседание № 42 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.03.2022 година
Заседание № 41 на ПК за децата, младежта и спорта от 16.03.2022 година
Заседание № 40 на ПК за децата, младежта и спорта от 09.03.2022 година
Заседание № 39 на ПК за децата, младежта и спорта от 23.02.2022 година
Заседание № 38 на ПК за децата, младежта и спорта от 26.01.2022 година
Заседание № 37 на ПК за децата, младежта и спорта от 12.01.2022 година
Заседание № 36 на ПК за децата, младежта и спорта от 15.12.2021 година
Заседание № 35 на ПК за децата, младежта и спорта от 24.11.2021 година
Заседание № 34 на ПК за децата, младежта и спорта от 27.10.2021 година
Заседание № 33 на ПК за децата, младежта и спорта от 13.10.2021 година
Заседание № 32 на ПК за децата, младежта и спорта от 08.09.2021 година
Заседание № 31 на ПК за децата, младежта и спорта от 21.07.2021 година