Новини

28.05.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 4.05.2018 г.
...

27.04.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 29.03.2018 г.
...

03.04.2018
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София" ЕАД
...

09.03.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

05.02.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 18.01.2018 г.
...

02.02.2018
Годишен отчет за дейността на обществения посредник през 2017 г.
...

Още новини >>